O LEKTOROVI   |   PONUKA PREDNÁŠOK   |   OHLASY   |   GALÉRIA   |   ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE dus.valent@gmail.com

ČO?

Interaktívne, vizuálne pútavé prezentácie, ktoré žiakom sprostredkujú to najzaujímavejšie a najdôležitejšie o Zemi, vesmíre, histórií života, zvieratách a na príklade záhad demonštrujú základy kritického myslenia.

PREČO?

Cieľom prednášok je pútavou a zrozumiteľnou formou podnietiť záujem o prírodu a viesť ku kritickému mysleniu. Prednášky sa nesnažia suplovať školské vyučovanie. Dopĺňajú a rozširujú ho. Nepredstavujú strohý výber kuriozít a zaujímavostí. O každej téme vytvárajú komplexný obraz v širšom kontexte.

KDE?

Podujatia sa môžu konať na pôde inštitúcií ako sú napríklad knižnice alebo centrá voľného času, prípadne si ich môžu objednať priamo školy.

KTO?

Prednášajúci je vyštudovaný prírodovedec. Pracuje ako vedecký publicista a má dlhoročné skúsenosti so vzdelávacími aktivitami a popularizáciou vedy a kritického myslenia.

S KÝM SPOLUPRACUJEME?

- Mestská knižnica v Bratislave
- Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave
- Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote
- Novohradská knižnica v Lučenci
- Mestská knižnica v Ružomberku
- Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš
- Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
... a so základnými a strednými školami po celom Slovensku

O lektorovi

Mgr. DUŠAN VALENT (1988)

pôsobí ako vedecký publicista, spisovateľ a lektor. Vyštudoval geológiu a paleontológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Je šéfredaktorom československého magazínu o najstarších dejinách a mytológii Ľudia, mýty & dejiny Lumyd.eu a vedeckým redaktorom portálu Zive.sk a týždenníka Plus 7 dní. Napísal knihu Odhaľ a spoznaj dinosaury (Albatros 2022) a publikáciu „77 záhad, na ktoré poznáme odpoveď“ (2014, špeciálne číslo magazínu Zázračný svet). Je spoluautorom kníh „Prečo ľudia veria nezmyslom?“ (Premedia 2019), „História pre zaneprázdnených“ (Premedia 2019), Epidémie v dejinách (Premedia 2020) a Klíma v dejinách (Premedia 2022).

Ako externý alebo interný lektor pôsobil v Mestskej knižnici v Bratislave (2010-2015) a v Slovenskom národnom múzeu (2010-2011). V rokoch 2013-2015 viedol záujmové krúžky v Základnej škole pre nadané deti CENADA a Škôlke Vilka (obe v Bratislave). Viedol vedeckú sekciu najväčšieho technologického portálu na Slovensku Zive.sk (2015-2016) a pôsobil ako šéfredaktor popularizačného magazínu In Vivo (2012-2018)

Prispieval do magazínov Svet prírody, Zázračná planéta, Quark, GoldMan, Brejk, Zázračný svet, týždenníkov Život a Žurnál ako aj denníkov SME a Plus 1 deň. Je spoluautorom relácie „Fosílny svet“ (Slovenský rozhlas).





PONUKA PREDNÁŠOK

Ohlasy

Pracovníci škôl alebo knižníc:

Zaujať jednou témou deti zo škôlky, tretiačikov a nakoniec ôsmakov nie je také jednoduché. No paleontológ a vedecký publicista Dušan Valent vie ako na to. Deti sa s radosťou zapájali a aj veľa nového dozvedeli.
- Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, zdroj: Instagram https://www.instagram.com/p/Bu5voe6H7qX/

Dušan Valent to s deťmi a študentmi naozaj vie. Vie zaujať a vzbudiť pozornosť nielen u detí ale aj vyučujúci pookrejú a niekedy sa aj pobavia.
- Anna Kuricová, náučné oddelenie Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, zdroj: rimavskasobota.sk

Prednášok s pánom Valentom so sa zúčastnila viackrát. Išlo o rôzne témy určené pre rôzne ročníky. Vždy boli pútavé, „ušité“ deťom na mieru, podávané profesionálne a zároveň zábavnou formou. Reakcie žiakov boli vo veľkej miere pozitívne. Na ohlásenú prednášku sa tešili.
- Mgr. Andrea Súlovcová, ZŠ P. O. Hviezdoslava Trstená

PBesedy pre žiakov sú spracované odborne a zaujímavo. Žiaci nie sú len pasívni účastníci, ale počas besedy reagujú na otázky a úlohy vyplývajúce z prezentácie
- Mgr. Ľ. Zbojová ZŠ P. O. Hviezdoslava Trstená

Zaujímavé témy, ich pútavé spracovanie, skvelý prístup k deťom. Aj takto by sme mohli charakterizovať prednášky pána Valenta. Veľa sme sa naučili, veľa nového sme zistili, ale aj sme sa pobavili. Prednášky odporúčame rôznym vekovým kategóriám. Sú poučné a nenásilnou formou žiakov vtiahnu do danej odbornej témy.
- Mgr. M. Slimáková, Mgr. J. Ňuňuková, Základná škola J. F. Rimavského Hnúšťa

Navštevujeme tieto prednášky podľa vlastného výberu už tretí rok. Žiaci sa ich sami dožadujú. Ako vyučujúca techniky a matematiky takto budujem aj medzipredmetové vzťahy s geografiou, biológiou i fyzikou a žiaci takto sami mimo školy počujú a vidia, ako sú reálny svet a veda prepojené.
- PaedDr. Jana Homolová, Gymnázium na Hubeného ul. č 23 v Bratislave

Žiakom sa prednášky veľmi páčili. Vyučujúci, ktorí sa na prednáškach zúčastnili, hovorili, že vtipne, veselo a zaujímavo podané . Ich to taktiež zaujalo, pretože sa dozvedeli ďalšie zaujímavosti o prírode.
- Mgr. Janka Pósová, odd. pre deti a mládež Knižnice M. Hrebendu v Rimavskej Sobote

Veľmi pozitívna odozva pedagógov a žiakov nás utvrdila v tom, že aj náročné témy sú podané zaujímavo, podporené vizualizáciou a osobným prístupom prednášateľa.
- Mgr. Janka Pósová, odd. pre deti a mládež Knižnice M. Hrebendu v Rimavskej Sobote

Prezentácie boli vždy prehľadné, prispôsobené vekovej kategórii žiakov. Prednášajúci vždy interpretoval dávny zaniknutý svet podľa najnovších svetových výskumov.
- RNDr. Barbara Zahradníková, PhD, zástupkyňa riaditeľa SNM-PM (2012-2014) a vedúca paleontologického oddelenia SNM-PM (2014), toho času materská dovolenka

Prednášky Dušana Valenta sú vizuálne zaujímavé, obsahom mimoriadne pútavé a ponúkajú priestor pre nekonečné množstvo zvedavých detských otázok. Je pozoruhodné, že autor dokáže svoje vedomosti z rôznych oblastí vedy odovzdať malým škôlkarom a zároveň vie osloviť aj žiakov druhého stupňa základných škôl.
- Mgr. Alexandra Ďuricová, vedúca Úseku literatúry pre deti a mládež (2011-2012, 2015-2016)

Prednášky nesú nielen poučenie, ale taktiež nabádajú poslucháčov k ďalšiemu uvažovaniu. Žiakov zaujme odborný prístup prenášajúceho, ktorý je zároveň občas podaný vtipne a hlavne tak, aby mladšieho poslucháča čo najviac zaujal.
- Mgr. Eva Garlátyová, Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti

Prednášky sa páčili veľkým aj malým školákom. A pani učiteľky, ktoré si spoločne s deťmi zopakovali pár vecí, o ktorých sa v škole učili, boli milo prekvapené, ako reagovali deti na prednáškach. Odporučila by som prednášky pána Valenta všetkým školám.
- Ing. Katarína Loneková, Mestská knižnica Trstená

Každá prednáška zaujala nielen našich žiakov ale aj vyučujúcich. Výsledkom toho boli debatujúce deti, ktoré rozoberali niektoré témy na druhý deň. Takéto náučné obohatenie by sme si určite priali častejšie.
- Mgr. Martina Jančušová, ZŠ s MŠ Studienka, okr. Malacky

Téma bola zaujímavá, odľahčenie témy tiež padlo dobre. Žiakov téma veľmi zaujala.
- A. Fehérová, ZŠ Školská 1 Fiľakovo

Vyjadrenia deti, ktoré sa prednášok zúčastnili:

Páčilo sa mi, že p. Valent používa humorné obrázky a animácie.
- žiak druhého stupňa, ZŠ Školská 1 Fiľakovo

Tieto prednášky sú úžasné, mám ich veľmi rád. Sú také iné ako ostatné a preto sa mi páčia. Pri týchto prednáškach sa aj zasmejeme.
- žiačka druhého stupňa ZŠ P. O. Hviezdoslava Trstená

Podľa mňa bola prednáška o duchoch veľmi zaujímavá, predovšetkým vďaka informáciám o ľudskej psychike a vnímaní reality. Dozvedela som sa nové zaujímavosti, o ktorých som predtým nepočula.
- žiačka Bilingválneho gymnázia Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade

Fantastická prednáška, páčila sa mi téma prednášky.
- žiak druhého stupňa, ZŠ Školská 1 Fiľakovo

Jediná vec, čo sa mi na prednáškach nepáčila je, že mohli trvať dlhšie. Už teraz sa veľmi teším na ďalšiu prednášku.
- žiačka druhého stupňa ZŠ P. O. Hviezdoslava Trstená

Prednáška bola veľmi poučná a prezentovaná veľmi zaujímavým spôsobom. Dozvedela som sa veľa nového a obohatilo to moje doterajšie poznatky a všeobecný prehľad. Doporučujem túto prednášku aj iným študentom, určite sa nebudú nudiť.
- žiačka Bilingválneho gymnázia Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade

Páči sa mi ako hovorí o zaujímavých veciach a nie bežných.
- žiak prvého stupňa ZŠ P. O. Hviezdoslava Trstená

Aj ťažkým veciam vždy porozumieme lebo ich skvele vysvetlí a ukáže. Obrázky vyberá fascinujúce.
- žiačka druhého stupňa ZŠ P. O. Hviezdoslava Trstená

Galéria

Organizačné informácie

Trvanie prednášok:
45 minút plus diskusia


Odporúčaný počet detí:
Nižšie uvedené počty nie je nutné dodržať. Na základe našich skúseností je však optimálne – pre deti aj pre prednášajúceho –, pokiaľ je detí z nižších ročníkov základných škôl na prednáškach menej, ako uvádzame. Samozrejme, v prípade potreby sme ochotní tieto počty prekročiť.

1. a 2. ročník ZŠ do 30
3. a 4. ročník ZŠ do 40
5. a 6. ročník ZŠ do 60
7. ročník ZŠ a SŠ do 100

Finančné požiadavky

Dohodou v závislosti od vzdialenosti a dostupnosti miesta prednášok od Tisovca (kde má lektor bydlisko). Spravidla sa platí za prednáškový blok ako celok, nezávisle na počte prednášok. Škola môže využiť jednu prednášku, ale aj šesť.

Počet prednášok na blok

Bez dlhšej (30 minút a viac) prestávky je to maximálne 5 prednášok v rade.

Jazyk prednášok

Slovenský, po dohode anglický.

Organizované podujatia vs podujatia pre verejnosť

Zatiaľ je možné objednať len organizované podujatie, tj podujatie pre konkrétnu nahlásenú skupinu (triedu, školu, školský klub) detí.