O LEKTOROVI   |   PONUKA PREDNÁŠOK   |   OHLASY   |   GALÉRIA   |   ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE dusanvalent@yahoo.com

ČO?

To najzaujímavejšie a najdôležitejšie o Zemi, vesmíre, histórií života, zvieratách a záhadách. Podané vizuálne príťažlivou formou, okorenené o málo známe zaujímavosti.

PREČO?

Cieľom prednášok je pútavou a zrozumiteľnou formou podnietiť záujem o prírodu a viesť ku kritickému mysleniu. Prednášky sa nesnažia suplovať školské vyučovanie. Dopĺňajú a rozširujú ho. Nepredstavujú strohý výber kuriozít a zaujímavostí. O každej téme vytvárajú komplexný obraz v širšom kontexte.

KDE?

Podujatia sa môžu konať na pôde inštitúcií ako sú napríklad knižnice alebo centrá voľného času, prípadne si ich môžu objednať priamo školy.

KTO?

Prednášajúci má dlhoročné skúsenosti so vzdelávacími aktivitami a popularizáciou prírodných vied.

S KÝM SPOLUPRACUJEME?

- Mestská knižnica v Bratislave
- Mestská knižnica Trstená
- Knižnica prof. Štefana Pasiara Hnúšťa
- Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote

O lektorovi

Mgr. DUŠAN VALENT

je vedecký publicista a lektor. Vyštudoval geológiu a paleontológiu na Prírodovedeckej fakulte UK. Vedeckej publicistike sa venuje od roku 2007, pre deti a mládež pravidelne prednáša od roku 2010.

Ako externý alebo interný lektor pôsobil v Mestskej knižnici v Bratislave (2010-2015) a v Slovenskom národnom múzeu (2010-2011). V rokoch 2013-2015 viedol záujmové krúžky v Základnej škole pre nadané deti CENADA a Škôlke Vilka (obe v Bratislave).

V súčasnosti vedie vedeckú sekciu najväčšieho technologického portálu na Slovensku Zive.sk a pôsobí ako redaktor v časopise Svet prírody. Publikoval niekoľko stoviek populárno-náučných článkov v magazínoch Zázračná planéta, Quark, GoldMan, Brejk a Zázračný svet, v týždenníku Život, Žurnál ako aj v denníkoch SME a Plus 1 deň.

Vedie portál invivomagazin.sk, ktorý je zameraný na popularizáciu vedy, vedeckej gramotnosti a kritického myslenia.

PONUKA PREDNÁŠOK


Zobraziť podrobnejšiu ponuku
Zobraziť zoznam prednášok
Vesmír
NázovCieľová skupina
Čo skrýva vesmír? (úvodná prednáška k vesmíru) 1. ročník ZŠ až SŠ
Slnečná sústava: Prekvapivé fakty o našom kozmickom domove4. ročník ZŠ až SŠ
Kuriozity a záhady kozmu 4. ročník ZŠ až SŠ
Mimozemšťania: Kde ich nájdeme a ako vyzerajú? 4. ročník ZŠ až SŠ

Pradejiny života
NázovCieľová skupina
Dinosaury I.: Pôvod, vývoj, rozmanitosť 1. ročník ZŠ až SŠ
Dinsaury II: Spôsob života 1. ročník ZŠ až SŠ
Príšery z praveku (1, 2) 1. ročník ZŠ až SŠ
História Zeme a života 4. ročník ZŠ až SŠ
Evolúcia – tajomstvo premenlivosti druhov 6. ročník ZŠ až SŠ

Zem
NázovCieľová skupina
Cesta do stredu Zemeod 4. ročníka ZŠ až SŠ
Sopky (úvodná prednáška k sekcii)3. ročník ZŠ až SŠ
Ako funguje Zem? Trhanie kontinentov a skutočné Atlantídy 4. ročník ZŠ až SŠ
Premeny Zeme: Krajiny, horniny, minerály 4. ročník ZŠ až SŠ
Najväčšie prírodné katastrofy 3. ročník ZŠ až SŠ

Záhady a zvláštne javy
NázovCieľová skupina
Prečo vidíme duchov? Ľudská myseľ – kritické myslenie – paranormálne javy (úvodná prednáška k sekcii)3. ročník ZŠ až SŠ
Tajomstvá najväčších záhad 3. ročník ZŠ až SŠ
Veľké záhady histórie 4. ročník ZŠ až SŠ

Svet zvierat
NázovCieľová skupina
Múdrosť a súcit 2. ročník ZŠ až SŠ
Krása a kamufláž 1. ročník ZŠ až SŠ
Zvieracie kuriozity I.: Vzhľad a veľkosť 3. ročník ZŠ až SŠ
Zvieracie kuriozity II: Správanie 4. ročník ZŠ až SŠ

Dávna minulosť ľudstva
NázovCieľová skupina
Pôvod človeka: Kto boli naši prapredkovia? 3. ročník ZŠ až SŠ
Civilizácie a megastavby praveku: Ľudia spred histórie6. ročník ZŠ až SŠ
Zázrak obilného zrnka: Vzostupy a pády prvých poľnohospodárov6. ročník ZŠ až SŠ
Úsvit kovov: Keď meď a bronz menili Európu6. ročník ZŠ až SŠ
Rôzne
NázovCieľová skupina
Najúžasnejšie vedecké fakty 7 ročník ZŠ až SŠ
Najrozšírenejšie mýty o zdravej strave 7 ročník ZŠ až SŠ

Ohlasy

Zaujímavé témy, ich pútavé spracovanie, skvelý prístup k deťom. Aj takto by sme mohli charakterizovať prednášky pána Valenta. Veľa sme sa naučili, veľa nového sme zistili, ale aj sme sa pobavili. Prednášky odporúčame rôznym vekovým kategóriám. Sú poučné a nenásilnou formou žiakov vtiahnu do danej odbornej témy.
- Mgr. M. Slimáková, Mgr. J. Ňuňuková, Základná škola J. F. Rimavského Hnúšťa

Navštevujeme tieto prednášky podľa vlastného výberu už tretí rok. Žiaci sa ich sami dožadujú. Ako vyučujúca techniky a matematiky takto budujem aj medzipredmetové vzťahy s geografiou, biológiou i fyzikou a žiaci takto sami mimo školy počujú a vidia, ako sú reálny svet a veda prepojené.
- PaedDr. Jana Homolová, Gymnázium na Hubeného ul. č 23 v Bratislave

Veľmi pozitívna odozva pedagógov a žiakov nás utvrdila v tom, že aj náročné témy sú podané zaujímavo, podporené vizualizáciou a osobným prístupom prednášateľa.
- Mgr. Janka Pósová, odd. pre deti a mládež Knižnice M. Hrebendu v Rimavskej Sobote

Prezentácie boli vždy prehľadné, prispôsobené vekovej kategórii žiakov. Prednášajúci vždy interpretoval dávny zaniknutý svet podľa najnovších svetových výskumov.
- RNDr. Barbara Zahradníková, PhD, zástupkyňa riaditeľa SNM-PM (2012-2014) a vedúca paleontologického oddelenia SNM-PM (2014), toho času materská dovolenka

Prednášky Dušana Valenta sú vizuálne zaujímavé, obsahom mimoriadne pútavé a ponúkajú priestor pre nekonečné množstvo zvedavých detských otázok. Je pozoruhodné, že autor dokáže svoje vedomosti z rôznych oblastí vedy odovzdať malým škôlkarom a zároveň vie osloviť aj žiakov druhého stupňa základných škôl.
- Mgr. Alexandra Ďuricová, vedúca Úseku literatúry pre deti a mládež (2011-2012, 2015-2016)

Prednášky nesú nielen poučenie, ale taktiež nabádajú poslucháčov k ďalšiemu uvažovaniu. Žiakov zaujme odborný prístup prenášajúceho, ktorý je zároveň občas podaný vtipne a hlavne tak, aby mladšieho poslucháča čo najviac zaujal.
- Mgr. Eva Garlátyová, Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti

Prednášky sa páčili veľkým aj malým školákom. A pani učiteľky, ktoré si spoločne s deťmi zopakovali pár vecí, o ktorých sa v škole učili, boli milo prekvapené, ako reagovali deti na prednáškach. Odporučila by som prednášky pána Valenta všetkým školám.
- Ing. Katarína Loneková, Mestská knižnica Trstená

Každá prednáška zaujala nielen našich žiakov ale aj vyučujúcich. Výsledkom toho boli debatujúce deti, ktoré rozoberali niektoré témy na druhý deň. Takéto náučné obohatenie by sme si určite priali častejšie.
- Mgr. Martina Jančušová, ZŠ s MŠ Studienka, okr. Malacky

Galéria

Organizačné informácie

Trvanie prednášok:
45 minút plus diskusia


Odporúčaný počet detí:
Nižšie uvedené počty nie je nutné dodržať. Na základe našich skúseností je však optimálne – pre deti aj pre prednášajúceho –, pokiaľ je detí z nižších ročníkov základných škôl na prednáškach menej, ako uvádzame. Samozrejme, v prípade potreby sme ochotní tieto počty prekročiť.

1. a 2. ročník ZŠ do 30
3. a 4. ročník ZŠ do 40
5. a 6. ročník ZŠ do 60
7. ročník ZŠ a SŠ do 100

Finančné požiadavky

Dohodou v závislosti od vzdialenosti a dostupnosti miesta prednášok od Tisovca (kde má lektor bydlisko). Spravidla sa platí za prednáškový blok ako celok, nezávisle na počte prednášok. Škola môže využiť jednu prednášku, ale aj šesť.

Počet prednášok na blok

Bez dlhšej (30 minút a viac) prestávky je to maximálne 5 prednášok v rade.

Jazyk prednášok

Slovenský, po dohode anglický.

Organizované podujatia vs podujatia pre verejnosť

Zatiaľ je možné objednať len organizované podujatie, tj podujatie pre konkrétnu nahlásenú skupinu (triedu, školu, školský klub) detí.